O nás

Hlavnou myšlienkou stránky je vytvoriť sieť aktívnych športovcov venujúcich sa bojovým umeniam za účelom zdokonaľovania ich schopností  prostredníctvom merania si síl, zručností a šikovnosti s ostatnými členmi zaregistrovaními na stránke. Stránka je zatiaľ v počiatočnom štádiu ale priebežne pripravuje pre Vás množstvo nových zaujímavých možností.

Read more